bip  Unia Europejska  samorzad

 

 

Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej

  • Personel:


    Kierownik lek. med. Małgorzata WawrzyniakOśrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej (OWIN) usytuowany jest na parterze budynku głównego Szpitala, przy Izbie Przyjęć.

Głównym celem działalności OWIN jest terapia polegająca na przywróceniu prawidłowego krążenia mózgowego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu oraz zmniejszenie ryzyka niepożądanych deficytów neurologicznych.

Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i aparatury medycznej realizuje wykwalifikowana kadra lekarzy specjalistów radiologii, chirurgii naczyniowej i anestezjologii oraz pielęgniarek specjalistek i techników elektroradiologii.

W Ośrodku wykonywane są zabiegi diagnostycznej arteriografii DSA tętnic mózgowych i domózgowych oraz zabiegi terapeutyczne - trombolizy dotętnicze.

Pacjenci na zabiegi wewnątrznaczyniowe mogą być kierowani z oddziałów neurologicznych, Izby Przyjęć lub poradni neurologicznej. Zabiegi te wykonywane są zawsze w trybie hospitalizacji.

Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej realizuje "Program pilotażowy dotyczący leczenia ostrej fazy udaru mózgu za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych".

Jako realizatorzy programu prowadzimy szkolenia lekarzy chcących zdobyć doświadczenie w wykonywaniu zabiegów trombektomii mechanicznej. 

Zgodnie z art. 32c ustawy Prawo Atomowe, prowadzona przez Szpital im. św. Jadwigi działalność medyczna związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące spełnia wymogi obowiązujących przepisów z zakresu ochrony radiologicznej oraz nie ma ponadnormatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W odniesieniu do higieny radiacyjnej nasze pracownie zostały uruchomione na podstawie projektu i opisu osłon stałych oraz wentylacji. Projekty uzyskały pozytywną opinię Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu, ul. Mickiewicza 1. Osłony stałe od chwili uzyskania zezwolenia pozostają w stanie  nienaruszonym. Aparaty rentgenowskie (będące wyposażeniem naszych pracowni) użytkowane są na podstawie zezwolenia wydanego przez Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Opolu, ul. Mickiewicza 1 i regularnie podlegają testom specjalistycznym wykonywanym przez jednostki posiadające akredytacje zgodnie                   z Prawem Atomowym.

Wydane zezwolenia:

Angiograf INNOVA 3131 - decyzja 51/2010

Aparat mobilny !M1 SOLUTIION FOR TOMORROW - decyzja 8/2019

Aparat mobilny !M1 SOLUTIION FOR TOMORROW - decyzja 1/2020

Aparat mobilny !M1 SOLUTIION FOR TOMORROW - decyzja 41/2021

Aparat stacjonarny INTUITION SYSTEM 0180 ARCOMA- decyzja 30/2019

Aparat ZIEHM SOLO -decyzja 39/2019

Aparat O-arm TM02-decyzja 59/2022

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy Prawo Atomowe,w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu,pracownicy jednostki zostali zakwalifikowani do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych pozwalających ocenić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko (luty2024r)

Organizacja

Samorząd Województwa OpolskiegoSzpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Opolskiego


 nfz  mz  ikp

logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

  ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

  tel. +48 77 54 14 200
  sekretariat@wszn.opole.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES .

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...