bip  Unia Europejska  samorzad

 
Strefa Pacjenta 

Strefa Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa

Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi jest Pani Adriana Hajdarowicz - Pracownik Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

telefon: 698-627-638

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 (czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu)

Istnieje mozliwość osobistego spotkania z Rzecznikiem w związku z czym Pacjenci proszeni są o przekazanie takiej potrzeby drogą telefoniczną lub mailową bezpośrednio do Rzecznika.

Potrzebę spotkania z Rzecznikiem można także zgłaszać do personelu oddziału.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

- pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,

- wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,

- współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta,

- inicjowanie i prowadzenia działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

 

adres strony internetowej: www.rpp.gov.pl

Nawigator Pacjenta - praktyczny poradnik: https://www.gov.pl/web/rpp/nawigator-pacjenta-praktyczny-poradnik-jak-poruszac-sie-po-systemie-ochrony-zdrowia

Projekt Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pozarządowych "Łączy nas pacjent": https://www.gov.pl/web/rpp/laczy-nas-pacjent-2024

*Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Szczegółowe informacje o zasadach ochrony danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta są dostępne na tablicach informacyjnych szpitala oraz u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Ochrona danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46.
  •  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g, i oraz j  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
  •  Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy dotyczącej przyjęcia, leczenia, warunków pobytu oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.
  • Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione przez Rzecznika Praw Pacjenta podmiotom uprawnionym do uzyskiwania informacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
    w szczególności: organom pomocy społecznej, sądom, prokuraturom, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka. Dostęp do danych mogą mieć również podmioty świadczące usługi na rzecz Biura Rzecznika Praw Pacjenta na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
  •  Po rozpatrzeniu sprawy dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celach określonych ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dokumentacja stanowi materiał archiwalny wchodzący do narodowego zasobu archiwalnego, przechowywany wieczyście przez właściwe archiwum państwowe.
  •  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. rozporządzenia. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:

poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

platformy ePUAP (/RPP/skrytka)

pisemnie na adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa

 


Masz pytania ?


  Rejestracja tel.  7754 14 221 lub 222
  Izba Przyjęć tel. 7754 14 110 lub 111

 

 

Organizacja

Samorząd Województwa OpolskiegoSzpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Opolskiego


 nfz  mz  ikp

logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

  ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

  tel. +48 77 54 14 200
  sekretariat@wszn.opole.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES .

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...