bip  Unia Europejska  samorzad

 

 

Nasza misja

Polityka jakości, środowiskowa, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym i prowadzonym przez Samorząd Województwa Opolskiego. Podstawowy obszar naszego działania stanowi teren województwa opolskiego. Zakres działalności obejmuje świadczenie usług medycznych w dziedzinie neurologii i psychiatrii: stacjonarnych dla dorosłych i dzieci, dziennych dla dorosłych oraz ambulatoryjnych dla dorosłych i dzieci oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych dla dorosłych i dzieci. Poradnie specjalistyczne i oddziały szpitalne umożliwiają dostęp do nowoczesnej diagnostyki specjalistycznej takiej jak: EEG, EMG, UDP, USG, angiografii, a w systemie całodobowym do MRI, TK, RTG i diagnostyki laboratoryjnej.

 

Naszą misją jako Zespołu jest „Bądźmy lepsi”

  

Celem strategicznym jest rozwój Szpitala i uzyskanie wiodącej pozycji w regionie, zapewniającym usługi medyczne i promocję zdrowia na najwyższym poziomie.

Strategię Szpitala im. św. Jadwigi w Opolu będziemy realizować osiągając następujące cele taktyczne:

 1. Postępowanie zgodne z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie przy prowadzonej działalności Szpitala w zakresie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 2. Tworzenie zespołu ludzi rozwijających się i pracujących z pasją poprzez prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział w szkoleniach zewnętrznych dla poprawy jakości realizowanych świadczeń mających wpływ na wzrost satysfakcji i zadowolenia pacjenta.
 3. Dostosowywanie wykonywanych usług medycznych do potrzeb pacjentów zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.
 4. Stałe doposażanie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny i poprawa jego infrastruktury.
 5. Osiągnięcie stabilnej pozycji pod względem ekonomicznym.
 6. Zwiększenie udziału w rynku usług medycznych.
 7. Zapewnienie pracownikom dobrych i bezpiecznych warunków pracy, dążąc do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i  zdarzeniom niepożądanym.
 8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji poprzez zapewnienie poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych w Szpitalu, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa.
 9. Wykorzystywanie systemów informacyjnych ochrony zdrowia w środowisku właściwie zabezpieczonym przed zagrożeniami.
 10. Zagwarantowanie wprowadzania nowych technologii w pewny, bezpieczny i dobrze zarządzany sposób, oparty o analizę ryzyka.
 11. Nadzorowanie występujących znaczących aspektów środowiskowych w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko i ograniczenia możliwości wystąpienia ewentualnych awarii środowiskowych i ograniczenie negatywnych skutków ewentualnych zaistniałych awarii.
 12. Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych prowadząc system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi.
 13. Zapewnienie właściwej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej mającą na celu wymianę informacji o zagrożeniach dla: bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa żywności , dotyczącym aspektów środowiskowych i BHP.
 14. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i właściwej jakości produkowanych posiłków, poprzez nadzór nad jakością używanych do przygotowania posiłków produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także szkolenie w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 15. Nadzorowanie działań i procesów zleconych na zewnątrz dla bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz innych stron zainteresowanych.
 16. Doskonalenie skuteczności i efektywności wdrożonego ZSZ poprzez identyfikację ryzyk i szans oraz efektywne zarządzanie ryzykiem i zmianami oraz ciągłością działania, w powiązaniu z kontekstem organizacji, potrzebami i oczekiwaniami stron zainteresowanych.

Dyrektor Szpitala zobowiązuje wszystkich pracowników do realizacji niniejszej polityki, deklarując pełną odpowiedzialność za jej realizację oraz wdrożony Zintegrowany System Zarządzania.

                                        

                                           Dyrektor

                                              /- / Krzysztof Nazimek

Organizacja

Samorząd Województwa OpolskiegoSzpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Opolskiego


 nfz  mz  ikp

logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

  ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

  tel. +48 77 54 14 200
  sekretariat@wszn.opole.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES .

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...