bip  Unia Europejska  samorzad

 
Strefa Pacjenta 

Strefa Pacjenta

Wypisanie ze Szpitala


Wypisanie pacjenta ze szpitala następuje:

  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Decyzję o wypisie pacjenta ze szpitala podejmuje lekarz prowadzący lub Kierownik Oddziału. Może ją podjąć jeżeli uzna, że stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszej hospitalizacji, proces diagnostyczno-terapuetyczny zakończył się, a dalszy pobyt pacjenta związany jest jedynie, np.: z sytuacją socjalną bądź społeczną.
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Na własne żądanie nie może wypisać się osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona, podyktowane to jest jej bezpieczeństwem, a także domniemaniem, że z uwagi na swój stan zdrowia lub wiek , nie jest zdolna w sposób rozsądny podjąć decyzji dotyczących dalszego leczenia, decyzje taką może podjąć jedynie przedstawiciel ustawowy. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, lekarz może odmówić wypisania pacjenta do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

 


Masz pytania ?


  Rejestracja tel.  7754 14 221 lub 222
  Izba Przyjęć tel. 7754 14 110 lub 111

 

 

Organizacja

Samorząd Województwa OpolskiegoSzpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Opolskiego


 nfz  mz  ikp

logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

  ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

  tel. +48 77 54 14 200
  sekretariat@wszn.opole.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES .

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...